Drie veroordelingen voor het medeplegen van de moord op de 12-jarige Danny Gubbels in Breda in 2010 blijven in stand. 

Door bewust en in nauwe samenwerking volgens een vooropgezet plan de woonwagen te beschieten waarin Danny zich met zijn moeder bevond, is er sprake van moord en poging tot moord op Danny en zijn moeder. Dat oordeelt de Hoge Raad.

Danny Gubbels zat met zijn moeder aan de keukentafel toen een groep van zeven personen rond 23.00 uur ’s avonds schoot op de woonwagen waarin licht brandde. Er waren 27 inslagen.

Danny Gubbels werd geraakt en overleed als gevolg daarvan. Zijn moeder raakte gewond aan haar hoofd.

Advocaat

Volgens de advocaat was de schietpartij die Danny Gubbels het leven kostte niet gepland maar was het eigenlijk de bedoeling diens vader te ontvoeren.

De voor medeplegen van (poging tot) moord veroordeelde verdachten ontkennen te hebben geweten van een plan voor de beschieting en/of ontkennen aanwezig te zijn geweest bij de schietpartij.

Twintig jaar

Volgens het hof was het gebruik van vuurwapens echter voorzien in het plan en blijkt nergens uit dat het schieten ongepland of vanuit een paniekreactie plaatsvond. Vanuit de woonwagen werd niet teruggeschoten.

Het hof achtte daarmee het opzet en de voorbedachte raad bewezen en veroordeelde alle drie de verdachten - Tyrone G.,  Marcellino F en Alistair W. - tot twintig jaar celstraf .

De Hoge Raad laat die beslissing in stand met het oordeel dat het hof vanuit de feiten en omstandigheden heeft kunnen vaststellen dat hier sprake was van een vooropgezet, concreet plan dat in bewuste en nauwe samenwerking is uitgevoerd.