Elk jaar kiest het ministerie van Infrastructuur en Milieu een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop daarbij al in de geest van de Omgevingswet wordt gewerkt. Een van de genomineerde projecten is Het Markdal (vereniging en stichting het Markdal). 

De andere genomineerde projecten zijn Bouwstenen voor het Waterprogramma 2016-2021 (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Gelderse Gezondheidswijzer (Provincie Gelderland en Gelderse GGD'en).

Plant Je Vlag (gemeente Nijmegen) en het Digitaal bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het buitengebied (gemeente Rijssen-Holten) zijn eveneens genomineerd.

Er kan nu nog gestemd worden op het project dat volgens u de Eenvoudig Beter Trofee het meest verdient. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april uit. 

De winnaar wordt bepaald aan de hand van publieksstemmen en een pitch voor een jury.