Vrijwilligers versterken en meer aan elkaar verbinden. Dat is de insteek van de drie projectplannen die tweedejaarsstudenten van de opleiding Leisure Management van NHTV Breda hebben geschreven.

Dat is gebeurd in opdracht van de Vrijwilligersacademie Breda die alle vrijwilligers in deze plaats cursussen, trainingen en evenementen biedt. 

In hun presentaties belichtten de studenten vooral het belang van vrijwilligerswerk en hoe je mensen op een positieve manier en door middel van vrijetijdsactiviteiten aan elkaar kunt verbinden.

Diversiteit

Denk bijvoorbeeld aan een workshop in samenwerking met een theater of voetbalclub, of een 'challenge day' waarbij vrijwilligers met diverse achtergronden elkaar beter leren kennen.

Studenten toonden aan veel oog te hebben voor de grote diversiteit in de huidige samenleving en kwamen met veel frisse ideeën om deze verschillen in de maatschappij te overbruggen.

Vervolg

De Vrijwilligersacademie Breda heeft veel input gekregen van de studenten en gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van deze ideeën, onder andere binnen het evenement Summer School Breda eind juni.

Deze eerste samenwerking tussen de Vrijwilligersacademie Breda en NHTV krijgt een vervolg, zo is al aangekondigd. Beide partijen zien het belang van de samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke initiatieven.