Vorig jaar zijn er 3050 fietsen geruimd op het station in Breda door de gemeente. Door heel Breda zijn er in totaal 7478 fietsen gelabeld, waarvan er 5549 overgebracht zijn naar het fietsdepot.

Van het totale aantal waren er 4258 fietsen gevaarlijk, hinderlijk of foutief neergezet, aldus de gemeentewoordvoerder. "Er zijn 2.486 fietsen opgehaald bij het fietsdepot. Dat is 56,8 procent van het totaal, exclusief weesfietsen en wrakken."

In totaal hebben er 72 mensen bezwaar aangetekend over de in hun ogen onterecht verwijderde fiets. "Na een eerste contact met de handhaver hebben 24 mensen het bezwaar ingetrokken. Uiteindelijk zijn er 48 zaken op zitting geweest, waarvan er twee in het gelijk gesteld zijn. In deze twee zaken had de handhaver een procedurele fout begaan."

Binnen 1 uur

Verkeerd gestalde fietsen worden volgens een vaste systematiek verwijderd. "De fout geparkeerde fiets krijgt een label, de fiets-bezitter heeft dan 1 uur de tijd om einde aan deze overtreding te maken."

Dat lijkt kort, maar ook daarvoor is een verklaring. "Landelijke wetgeving bepaalt dat deze termijn zo kort mogelijk moet zijn en niet langer dan noodzakelijk om de overtreding op te heffen. De gemeente vindt een uur voor het verplaatsen van een foutief geparkeerde fiets in dat licht een redelijke termijn."

Fietsen die niet worden opgehaald bij het depot, worden na 13 weken onder andere overgedragen aan Atea. Die knapt de fietsen in het kader van werkgelegenheidsprojecten op en verkoopt ze.