Als de gemeente Breda akkoord gaat, komt er geitenhouderij met 2.672 dieren op een halve kilometer van Bavel. De dorpsraad en bewoners van Bavel zijn niet blij. Ook de PvdA is geen voorstander.

De Dorpsraad Bavel is buitengewoon bezorgd over het vestigen van een geitenhouderij van megastal-omvang aan de rand van de bebouwde kom, stelt zij in een brief aan de gemeente Breda.

De Dorpsraad verwijst naar wetenschappelijk onderzoek, waaruit zou blijken dat er bij iedere geitenhouderij een risico is op het uitbreken van Q koorts. "De meeste mensen lopen de ziekte op door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Dat betekent dat mensen ook op grotere afstand besmet kunnen worden."

"Megastallen met in het bijzonder geiten, horen niet thuis in of nabij dichtbevolkte gebieden en bij beslissingen over nieuwe stallen komen slechts locaties in dunbevolkte gebieden in aanmerking", schrijft de Dorpsraad.

GGD advies

De bewoners hopen dat de gemeente advies gaat inwinnen bij de GGD. "Waarbij niet alleen wordt toegezien op aspecten zoals geur, ammoniak, fijnstof en geluid maar ook op zoönose. Wij stellen het op prijs als de gemeente ons kan overtuigen dat binnen een straal van 5 kilometer van deze locatie, geen gezondheidsrisico's zullen ontstaan."

Ook de PvdA in Breda is geen voorstander van de nieuwe megastallen. De PvdA stelt vragen aan het college in een brief over de kwestie. De fractie maakt zich niet alleen zorgen de gezondheidsrisico's, maar voorziet ook problemen voor milieu en dierenwelzijn.