Breda krijgt de mogelijkheid tot een tijdelijk gebiedsverbod voor stappers die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord. Als de raad het voorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening tenminste aanneemt.

Burgemeester Paul Depla deed het voorstel naar aanleiding van vragen van de VVD in de raadsvergadering van 9 maart. De VVD-fractie vroeg tijdens het actualiteitenuur naar de bestuursrechtelijke mogelijkheden om plegers van geweld tegen hulpverleners aan te pakken.

"In antwoord daarop heb ik de mogelijkheden die mij ter beschikking staan toegelicht en gemeld dat ik naar aanleiding van de vragen zou bekijken of het mogelijk is gebiedsverboden op te leggen. Niet voor een aaneengesloten periode zoals nu, maar voor bepaalde dagen en tijdstippen verspreid over een langere termijn", schrijft hij.

De maatregel zou moeten inhouden dat bij een herhaling van een openbare ordeverstoring binnen twaalf maanden een gebiedsverbod kan worden opgelegd. Omdat de plaatselijke verordening is toegespitst op voetbalgerelateerde relschoppers moet deze worden aangepast.

Ordeverstoring

"Met de partners in het driehoeksoverleg heb ik hierover gesproken. Een dergelijke mogelijkheid wordt als een nuttige aanpassing gezien gelet op het verhogen van de effectiviteit van een op te leggen maatregel aan een ordeverstoorder", schrijft Depla.

Hij denkt aan ordeverstoring in relatie tot evenementen of tot specifieke risicodagen zoals horecanachten. "Daarom zal ik bij gelegenheid van de eerstvolgende wijziging van de APV aan uw gemeenteraad voorstellen dit artikel zo aan te passen dat ik ook hier deze optie heb."