Bij thuiswedstrijden van NAC wordt ook in de toekomst minder politie ingezet. NAC en de gemeente Breda geven daarmee voortgang aan de lijn die afgelopen jaren is ingezet.

Samen met de gemeente en de politie is onder andere een pilot uitgevoerd om bij een aantal thuiswedstrijden nagenoeg geen politie in te zetten in en rond het stadion.

Dat is succesvol gebleken. Mede door bemiddeling van de politie Breda werd daarnaast bij een aantal thuis- en uitwedstrijden het risico teruggeschaald. Hierdoor konden supporters van NAC en de tegenstander bij deze wedstrijden profiteren van een soepelere kaartverkoop- en vervoersregeling.

In het kader van normalisatie in het voetbal hebben NAC, de gemeente Breda, de politie Breda, de KNVB en verschillende supportersgeledingen waaronder de Clubraad, de afgelopen seizoenen verschillende trajecten uitgerold. Op deze manier willen alle partijen de voetbalbeleving van alle supporters optimaliseren.

Succes

"Eén van de zichtbare gevolgen van al die trajecten is dat er dit seizoen bij verschillende thuiswedstrijden van NAC geen politie in én rond het Rat Verlegh Stadion aanwezig was. Deze pilot is prima verlopen en tot nu toe een succes gebleken", aldus NAC.

Voor NAC is de maatregel die past bij het normalisatietraject binnen het voetbal en de omgang met supporters. "De juiste beleving van een voetbalwedstrijd, en een Avondje NAC in het bijzonder, is een belangrijk onderdeel van de clubcultuur van de Parel van het Zuiden. Saamhorigheid en het verlagen van de drempels om een voetbalwedstrijd te bezoeken zijn hierin de belangrijkste pijlers", stelt de club.

Eén doel

Algemeen Directeur Justin Goetzee: "Normalisatie is één van de thema's waarop NAC zeer nauw samenwerkt met de gemeente, politie, KNVB en supporters. Met name de samenwerking in dit traject tussen al deze groepen is uitzonderlijk in Nederland. Dit terwijl al deze groepen uiteindelijk één doel voor ogen hebben; Het bezoeken van wedstrijden laagdrempeliger maken en de stadionbeleving verbeteren, van jong en oud en van seizoenkaarthouder tot sponsor." 

"Wij proberen in dit proces het goede voorbeeld te geven vanuit de gedachte dat goed voorbeeld hopelijk doet volgen. Ook andere clubs denken gelukkig steeds vaker in oplossingen en verbeteringen. Dat schept veel vertrouwen voor de toekomst."

Veilig voetbal

Burgemeester Paul Depla laat in een persverklaring weten dat wedstrijden zonder dat de politie aanwezig hoeft te zijn rondom het stadion geen doel op zich zijn. "Maar [het] laat wel zien dat er stappen worden gezet in ons gezamenlijk streven naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal." 

"Stappen die gezet kunnen worden dankzij de professionaliteit van de veiligheidsorganisatie van NAC Breda, een actieve SLO en niet te vergeten de Clubraad. Want zonder de supporters gaat het niet lukken. Dit resultaat is daarom ook een compliment voor de supporters."