PvdA-fractievoorzitter wil pro-actiever toezicht op bouw

Bouw- en Woningtoezicht zou een proactievere rol moeten spelen bij de controle van panden waarbij mogelijk gevaarlijke situaties zouden kunnen optreden. Aanleiding zijn de problemen met 320 balkons van 160 woningen van WonenBreburg.

Dat hield PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde wethouder Van Lunteren voor tijdens het actualiteitenuur van de gemeenteraadsvergadering.

De PvdA-voorman verbaasde zich over de gang van zaken. "In 2011 brak in Leeuwarden een galerij van een flatgebouw af door eenzelfde constructieprobleem. Waarom is er niet ieder opgetreden. Als gebouweigenaar zou er een signaleringsysteem moeten zijn, dat zou ook bij bouwtoezicht zo moeten werken."

Van Lunteren stelde dat het in Breda zo is afgesproken dat Bouw- en Woningtoezicht in actie komt nadat een signaal is gegeven. "Dan controleren ze en doen ze hun werk. Nu ook. Er is meteen contact geweest met WonenBreburg."

De wethouder wees op het verschil - galerijflats tegen portiekflats - en de snelle en volgens hem adequate wijze waarop de corporatie in actie is gekomen. "Na de uitkomst van het onderzoek zijn er dezelfde dag maatregelen genomen."

Laat

De manier van werken zat Van der Velde niet lekker: "Het blijkt dat er een zelfde constructief probleem is als bij die galerijflats. Als er in 2011 een probleem wordt geconstateerd, dan blijf ik dit rijkelijk laat vinden."

Wat betreft Van der Velde moeten de afspraken met Bouw- en Woningtoezicht worden herzien. "Meer proactiviteit is dringend gewenst", betoogde hij, bijvoorbeeld bij flats die onder een vereniging van Eigenaren vallen.

Werkwijze

Van Lunteren stelde best de werkwijze van Bouw- en Woningtoezicht te willen bespreken. "Als we vinden dat we als gemeente 82.000 woningen moeten onderzoeken, dan vraagt dat wel wat van onze ambtelijke inzet. Ik ben bereid tot een gesprek, maar realiseert u zich wel wat u daar vraagt."

Van der Velde kondigde aan de situatie in Breda met ander partijen te bespreken en met een bespreeknotitie te komen.

Tip de redactie