P5 bij NAC krijgt een plek in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Breda. Dat houdt in dat de parkeerplaats tussen de Svb en het NAC-stadion maximaal vijf dagen gebruikt mag worden voor evenementen die geluid produceren.

Dat blijkt uit de conceptnota 'de Kracht van evenementen' die wethouder Boaz Adank (VVD, evenementen) deze donderdag presenteerde. Het benoemen van verschillende locaties is onderdeel van het nieuwe beleid. P5 moet als uitwijkmogelijkheid dienen voor als er geen plek meer is voor evenementen op Chasséveld of Breepark.

Per locatie waar vaker evenementen plaatsvinden in de Bredase binnenstad heeft Adank een maximaal aantal dagen vastgesteld waarop luidruchtige evenementen mogen plaatsvinden. "Daarmee hebben we een maximum gesteld aan wat er mogelijk is."

Het gaat om Grote Markt inclusief Kerkplein (maximaal 18 dagen), Havermarkt (9), Haven/Bruisend Waterplein (21), Kasteelplein (8), Valkenberg (14) en Chasséveld (8). Voor Breepark geldt een maximum van 12 dagen voor het buitenterrein.

Communicatie

Dat betekent niet dat er in de binnenstad verschillende 78 dagen luidruchtige evenementen zijn, stelt Adank. "Breda Jazz festival gebruikt bijvoorbeeld Haven, Havermarkt, Grote Markt, Kasteelplein."

Belangrijk onderdeel van het voorgestelde beleid, dat tot stand is gekomen na overleg met ondermeer wijkraden, evenementenorganisatoren en andere stakeholders, is de koppeling aan handhaving en subsidies.

Klachten

"Klacht van bewoners is dat de communicatie met de evenementen niet goed gaat", stelt Adank. "Daarin gaan we nadrukkelijker naast de bewoners staan."

Daarmee doelt hij op de bereikbaarheid van organisatoren tijdens evenementen voor klachten. "Dat betekent ook dat Toezicht en Handhaving anders gaan werken en dus bereikbaar moeten zijn."