Ontwikkelaar Vrijborg uit Vught wil in de voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein in Breda zestig tot tachtig appartementen vestigen. Daarnaast wil hij aan de kant van de Vestkant een nieuw deel bouwen met nog eens veertig appartementen.

In het pand is nu De Rooi Pannen gevestigd.

Het college is enthousiast over het eerste deel van het plan. De nieuwbouw kan vooralsnog op minder bijval rekenen. Breda heeft geadviseerd om samen met eigenaar Heesen een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

De zestig appartementen in het monumentale pand moeten op de verdiepingen komen. Deze worden 22 tot 45 vierkante meter groot. "En elk appartement krijgt een halve verdieping waar een slaapkamer van tien tot achttien vierkante meter gerealiseerd kan worden, zodat beneden woonruimte, keuken en badkamer kunnen komen", vertelt Michiel Tiggeloven van gedelegeerd ontwikkelaar Vrijborg, die het plan namens de eigenaar uitvoert.

Achtertuin

Tiggeloven stelde ook voor om in de achtertuin appartementen te bouwen om de vergroening van het achter terrein te kunnen bekostigen. Volgens het college is dat geen 'ruimtelijke kwaliteitsverbetering'. Dit maakt wat betreft de gemeente dan ook geen deel uit van de haalbaarheidsstudie. Toch gaat hij namens de eigenaar kijken wat mogelijk is. "Ik denk dat dat wel is wat de buurt wil hebben."

De nieuwbouw zou aan de kant van de Vestkant moeten komen. "Achter de bestaande bomenrij, ongeveer acht meter van de straat", geeft de ontwikkelaar aan. Deze nieuwbouw is in de plannen even hoog als het monumentale pand. "Maar het komt op palen te staan, zodat vanaf de straat het zicht vrij is." Onder de nieuwbouw komen mogelijk parkeerplaatsen of ruimte voor een fietsenstalling. De bestaande muur aan de Vestkant komt te vervallen om het vrije zicht mogelijk te maken.

Kapel

In de plint, op de begane grond van het monument, ziet de ontwikkelaar kansen voor ondernemers. Voor de kapel van het complex zijn een combinatie van cultuur, educatie en horeca mogelijk. Het achterterrein moet een openbare moderne stadstuin gaan worden.

In de haalbaarheidsstudie moet volgens de gemeente gekeken worden naar de functies in het pand, het type en de prijscategorie van de woningen, de parkeeropgave en de inrichting van de tuin met behoud van de waardevolle bomen.