De Bredase gemeenteraad wil vanaf september op een andere manier vergaderen. Op die manier moet de rol van de Bredanaar beter tot zijn recht komen en moet de kwaliteit van het onderlinge debat toenemen.

In het nieuwe model, dat maandagavond tijdens een informatieve sessie aan de raad werd uitgelegd, moet de gemeenteraad meer invloed krijgen op haar eigen vergaderagenda.

Op dit moment vergadert de gemeenteraad een keer per maand en zijn er in een week daaraan voorafgaand vier commissievergaderingen waarin inhoudelijk over onderwerpen gesproken wordt. Daardoor worden onderwerpen soms twee keer inhoudelijk besproken. "In deze nieuwe opzet geldt klaar is klaar. Het onderwerp komt niet nog eens terug."

In dat nieuwe systeem komt er wekelijks een vergadering, waarbij er drie parallelle sessies kunnen zijn. De wekelijkse bijeenkomst begint met een 'hamerraad', waarover onderwerpen die de week ervoor zijn besproken een besluit wordt genomen. "Op die manier hoef je bijvoorbeeld als burger niet vier weken te wachten op een besluit over je dakkapel", aldus plaatsvervangend raadsvoorzitter Daan Quaars.

Drie fases

In de wekelijkse sessies doorlopen onderwerpen nadrukkelijker dan nu drie fases, vertelden de opstellers van het voorstel, burgemeester Paul Depla, zijn vervangers Daan Quaars en Reginald Kluitmans en griffier Paul Piket. "Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming."

In de fase van beeldvorming kunnen insprekers letterlijk aan tafel komen bij de raad. "Die kunnen zelfs uitgenodigd worden om hun visie over een onderwerp toe te lichten", bleek uit de toelichten. In de fase van oordeelsvorming moet meer onderling debat ontstaan tussen de raadsleden met elkaar in plaats van zoals nu vaak richting het college.

Twee cirkels

Om op een goede manier te kunnen vergaderen, moet de raadszaal worden aangepast. Nu zit de raad in een halve cirkel tegenover het college. Vanaf september komt er een verdeling in twee cirkels, waarbij in het midden een vergadertafel staat met een vertegenwoordiger van elke partij.

Om meerdere sessies mogelijk te maken moeten ook andere vergaderruimtes in het Stadhuis aan het Stadserf worden aangepakt. De raad denkt voor de verbouwing van de raadszaal en de inrichting van de andere zalen 340.000 euro nodig te hebben. Dat is nodig voor de andere opstelling en voor het aanbrengen van video- en geluidsapparatuur ten behoeve van livestreams.

Het nieuwe vergadermodel wordt tijdens de commissie van maart besproken. In april kan er dan een beslissing over genomen worden tijdens de raadsvergadering.