Het Bredase makelaars- en vastgoedontwikkelingskantoor Schonck, Schul & Compagnie gaat met woningcorporatie Wooninc. een afrondend gesprek in over de koop van de Klokkenberg.

Daarmee lijkt Bredanaar Richard Schul het complex voor de neus van Timpaan - Rezidenz Development te hebben weggekaapt.

De Raad van Commissarissen van Wooninc. heeft afgelopen week een principebesluit genomen over verkoop, laat een woordvoerder van de corporatie woensdag weten.

"Voordat het tot een deal kan komen is er nog 'huiswerk' te maken, zo is met de kandidaat koper, de heer Schul, gecommuniceerd. En een en ander is ook nog onder voorbehoud Autoriteit Wonen. Wooninc. gaat vooralsnog een vervolggesprek aan met de kandidaat koper."

Carnaval

Dat gesprek vindt in verband met carnaval en lopende vakanties na deze week plaats. Wooninc. bracht iets meer dan twee weken geleden al naar buiten dat er naast Rezidenz Development en Timpaan een tweede partij zich had opgeworpen als koper.

Die tweede partij blijkt dus makelaar Richard Schul te zijn.

Monument

Schul geeft aan dat voor de plannen die zijn kantoor heeft geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Het kantoor gaat het plan zelf ontwikkelen en heeft de financiering ervan rond. "We gaan uit van het monument", geeft Schul aan in een korte toelichting.

Daarmee verschilt Schuls plan met dat van van Rezidenz en Timpaan. Dat plan omvatte naast de verbouwing van het monumentale gebouw nieuwbouw eromheen, zodat er als het ware een nederzetting zou ontstaan. Daarvoor zou een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.

Doorslaggevend

Die bestemmingsplanwijziging lijkt de doorslag te hebben gegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft Wooninc. laten weten geen voorstander te zijn van zo'n wijziging.

"Wat het College betreft doet het vigerende bestemmingsplan van 2013 recht aan het evenwicht tussen herbestemming van het bestaande gebouwencomplex, eventueel benodigde aanvullende nieuwbouw en het beschermen van hoge waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie in het Markdal", schrijven de bestuurders.

"Een evenwicht dat na een langdurig en intensief planproces tot stand gekomen is als het best mogelijke optimum tussen verschillende belangen."