Hotel Mastbosch wil de capaciteit vergroten van 53 naar 100 kamers. Nieuw in de plannen zijn een sauna en een zwembad. Eigenaar Peter Werther heeft daarvoor opnieuw een plan ingediend bij de gemeente.

De uitbreiding van het hotel vindt voornamelijk plaats aan de zij- en achterkant van het hotel aan de zijde van de Burgemeester de Manlaan. Het nieuwe gedeelte wordt maximaal 15,50 meter hoog, zijnde vier bouwlagen. "Dat is net zo hoog als het bestaande gebouw", vertelt Werther.

"Het plan is sinds de laatste procedure aangepast, doordat we een stuk grond van de buurman hebben gekocht en nu een vleugel naar achteren kunnen uitbreiden", aldus de hotelier. Naast de plannen voor zwembad en sauna, wordt een vleugel rolstoelvriendelijk. "Dat betekent hardere vloeren en bredere deuren. Wij willen een hotel zijn waar een afspiegeling van de bevolking zich thuisvoelt."

Het parkeren vindt plaats op de bestaande parkeerplaats tegenover het hotel. Dit terrein wordt heringericht en uitgebreid tot een totaal van 110 parkeerplaatsen. "Dat moet volgens onze berekeningen en die van Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie genoeg zijn", aldus Werther.

Vijf jaar

Werther is al vijf jaar bezig met uitbreidingsplannen voor het hotel aan het randje van het Mastbos. Afgelopen juli gaf de eigenaar al aan goede hoop te hebben op realisatie.

In 2014 stuitte de ondernemer nog op weerstand van bewonersvereniging Ruitersbos en de Stichting Vrienden van het Mastbos, die waren het niet eens met de manier waarop die uitbreiding wordt vormgegeven. Met name de manier waarop het parkeren destijds in de plannen werd geregeld zorgde voor bezwaren.

Ruitersbos

Voor het plan van eigenaar Peter Werther moet het bestemmingsplan worden gewijzigd omdat het niet voldoet aan het op dit moment geldende bestemmingsplan 'Ruitersbos'. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan 'Ruitersbos, Burgemeester Kerstenslaan 20'.

Na zes weken moet duidelijk zijn of er nieuwe bezwaren zijn tegen de plannen. Werther heeft er vertrouwen in. "Wij denken dat we een goed plan hebben ingediend."