De A58 zou moeten worden omgevormd tot een energieneutrale snelweg of een weg die zelfs energie oplevert. Dat zou kunnen door langs de snelweg, die straks over een flink stuk wordt verbreed, zonnepanelen als geluidswallen te gebruiken.

Een vijf meter hoge wal met zonnepanelen over die lengte zou een opbrengst hebben gelijk aan tien windmolens, berekenen Johan Janse (ZonneWIJde Breda) en Jean Nijssen (Energie coöperatie Anneville).

De uitwerking voor het idee voor de 'Route du Soleil' is ontstaan in de gesprekken die de Bredase energiecoöperaties de afgelopen maanden met elkaar gevoerd hebben over onder meer de windmolens langs de A16.

"Waarom geen wal met zonnepanelen langs het stuk van zo'n dertig kilometer dat wordt verbreed", stelt Nijssen. Eerder deed D66 Breda deze suggestie al in vragen aan het college.

Wild plan

Het is vooralsnog een wild plan, erkent Jean Nijssen van coöperatie Anneville. De ondertoon is wel serieus. "Het wordt ook enthousiast ontvangen", stelt hij. En het past ook bij de visie van Rijkswaterstaat volgens hem. "Rijkswaterstaat heeft de ambitie om meer te doen dan alleen asfalt."

Wethouder Paul de Beer (D66) onderschrijft dat enthousiasme. Hij geeft aan al gesprekken te hebben gevoerd met Prorail en Rijkswaterstaat. "Dat gebeurde met als insteek de A16, maar gaandeweg werd duidelijk dat de A58 meer voor de hand ligt."

Ook volgens hem 'staat het idee in de kinderschoenen'. "Maar het lijkt kansrijk. Zeker in combinatie met nieuw aan te leggen geluidswallen, dan is dat slim om dat in een keer te doen."

Niet vreemd

De Bredase wethouder geeft aan met Prorail en Rijkswaterstaat in gesprek te blijven over het idee. De Bredase coöperaties willen de komende tijd eveneens met gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie gaan praten over de 'zonnewal'. Met name particuliere participatie zoals bij de windmolens bij Hazeldonk en de ZonneWIJde is dan onderwerp van gesprek.

Johan Janse, betrokken bij de ZonneWIJde, geeft aan dat het idee niet heel vreemd is. Hij verwijst naar de A6. Die weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Daarmee wordt dat het eerste wegdeel van Nederland dat energieneutraal wordt.