Het college ziet camera's met kentekenregistratie als een mogelijke oplossing voor de palen in de binnenstad. De bussluis naar de Karnemelkstraat zou als eerst in aanmerking komen voor deze oplossing.

Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van GroenLinks. De partij uitte haar zorgen over bereikbaarheid van de binnenstad in een brief aan het college. De binnenstad van Breda wordt nu afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van palen.

Ondanks dat het college kentekenregistratie ziet als een mogelijke oplossing of vervanging van het palenplan, kan dat nog wel even duren. Want, zo schrijft het college, is het een ingewikkeld vraagstuk waarbij met meerdere belangen rekening gehouden moet worden.

De kentekenregistratie moet ervoor zorgen dat kentekens herkend worden. Wie buiten de tijdstippen doorrijdt, krijgt automatisch een boete thuisgestuurd.

Sleutel

Nu staan op verschillende plaatsen paaltjes die met een sleutel verwijderd kunnen worden. Voertuigen hebben slechts binnen bepaalde venstertijden toegang tot het centrum. Laden en lossen moet binnen die periode gebeuren. Veel bewoners en ondernemers hebben de sleutels voor deze palen. Binnen de venstertijden staat de binnenstad vaak vol met vrachtwagens die moeten lossen.

GroenLinks gebruikt de beruchte bussluis op de Houtmarkt als voorbeeld van een plek waar camera's zouden kunnen komen. Daar staat een 'poller', een paal die omhoog en omlaag beweegt, die al veel schade aan auto's heeft veroorzaakt. Het college erkent de vele aanrijdingen tegen de paal en stelt dat de Karnemelkstraat als eerste mogelijke locatie bekeken wordt.

Veiliger

Briefschrijvers Merijn Scheifes en Jetze van der Ham opperen voor het vervangen van de pollers door kentekenregistratie. Zij noemen dit systeem 'veiliger' en het 'bespaart geld'.

Amersfoort is hier vorig jaar al mee begonnen. Daar zijn de pollers verwijderd en vervangen door camera's.