De gemeente Breda koopt het pand van de NS aan het Stationsplein 56. In het gebouw was tot 1 januari de projectorganisatie van de OV-terminal gevestigd. Breda koopt het pand om er in de toekomst mogelijk extra fietsenstallingen te maken.

Dat meldt wethouder Adank in een brief aan de Bredase gemeenteraad. Breda deed al onderzoek naar mogelijke uitbreiding van stallingsmogelijkheden voor fietsen op de lange termijn, richting 2030.

Dat Breda het pand nu koopt, komt omdat de kans zich nu voordoet. Stationsplein 56 stond sinds 1 januari te koop. Breda gaat het pand eerst verhuren. Daarvoor hebben zich volgens de wethouder al enkele partijen gemeld. Het zou gaan om huurders die zich later willen vestigen in de nieuwe ontwikkelingen rond het station.

Adank merkt op dat bij de aanleg van de huidige fietsenstallingen er voor gekozen is geen fietsenrekken te plaatsen in de Willemstraat en Emmastraat. Bij dat besluit is destijds ook vastgelegd dat mocht er een tekort ontstaan, er gezocht wordt naar stalling voor 1.250 fietsen.

Geschikte locatie

"De gemeente en Prorail zijn samen tot de conclusie gekomen dat het voormalige projectbureau van de OV-terminal de meest geschikte locatie is om in de toekomst deze uitbreiding te kunnen realiseren", schrijft de wethouder.

Breda betaalt het pand uit het krediet dat de raad al eerder vaststelde voor de OV-terminal, aldus Adank.