De hevige regenval van woensdagavond zorgt voor snel stijgend water in de Bredase singels en Haven. In de Haven is duidelijk te zien dat het waterpeil veel hoger staat dan normaal.

De lage kade is volledig overstroomt en ook de voorrangsbordjes bij de Hoge Brug komen maar net boven de waterspiegel uit.

De oorzaak is vooral de forse regenval ten zuiden van Breda, geeft een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta aan.

"Daar bevinden zich de hogere zandgronden en omdat Breda bijna precies op NAP ligt, merken we dat in Breda." Het is een natuurlijk verschijnsel dat bij de waterloop rond de stad hoort. Zorgwekkend is de situatie nu niet. "Het water in de Bovenmark kan nog wel iets stijgen, maar dat leidt niet tot problemen."

Vrijdag

De verwachting is dat het water in de loop van vrijdag weer gaat zakken. "Het kan wel een paar dagen duren voordat het weer op het normale niveau."

Het waterschap regelt het waterpeil door middel van stuwen stroomopwaarts. "In de zomer zet je die hoog zodat je het water vasthoudt, nu wat lager, maar niet te laag, anders zou het water te snel doorstromen en dan krijg je wel een probleem in de singels."