Vier Bredase energiecoöperaties slaan de handen ineen om samen twee tot maximaal acht windturbines aan te leggen langs de A16. Als alle bestuurlijke trajecten zonder hobbels doorlopen worden, dan zou de eerste windmolen er in 2018 moeten staan.

Het gaat om de coöperaties Anneville, ZonneWIJde, Breda DuurSaam en BRES die zich verenigd hebben in de stichting A16 Wind/t.

Tijdens een bijeenkomst bij PakhuisB ondertekenden ze samen een manifest dat moet leiden tot de windmolens, die volledig in handen komen van coöperaties. Ook PakhuisB ondertekende het manifest.

Per windmolen van 3 Megawatt is ongeveer drie miljoen euro nodig. Twintig procent van dat bedrag moet komen van obligatiehouders, die voor een bedrag tussen de 25 en 5.000 euro kunnen participeren.

Ondersteuning

"Dat levert een rendement op van 5 tot 6 procent", aldus Jan Schouw van BRES. In de aanloopfase zoekt A16 Wind/t donateurs die de crowdfundingcampagne willen ondersteunen. Daarvoor is zo'n twintigduizend euro nodig.

A16 Wind/t haakt aan bij het in 2015 gelanceerde streven van Rijk, Provincie en gemeenten om langs de A16 tussen Moerdijk en Zundert zo'n 35 windmolens weg te zetten. De nieuwe stichting heeft twee partners gevonden: Energielokaal en Staatsbosbeheer. "Die stellen ons in staat de windmolens voor honderd procent zelf te ontwikkelen."

Opbrengsten

De stichting wil de opbrengsten gebruiken om de lokaal opgewekte energie lokaal op de markt te brengen. "De winst die we maken willen we weer investeren in duurzame initiatieven", aldus Schouw.

De stichting gaat de komende tijd het gesprek aan met zowel voor- als tegenstanders. Schouw verwacht bij de grondposities van Energielokaal wat meer mogelijke bezwaarmakers dan bij de posities van Staatsbosbeheer. "Want die van Energielokaal liggen wat dichter bij de bebouwing."