De Avans Hogeschool en het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda gaan een samenwerking aan. Dinsdagmiddag hebben de directeur van Avans, Peter Hollants, en de rector van het OLV, Gijs van Wijlen, het convenant ondertekend.

De samenwerking tussen Avans en het OLV betreft het International Business College (IBC) voor havisten bij de middelbare school.

De middelbare school is afgelopen schooljaar gestart met het IBC. Leerlingen van 4 havo werken één dag in de week aan de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden. Ze krijgen gastcolleges, werken samen met bedrijven, lopen stages en starten hun eigen bedrijf. Dit doen zij naast de reguliere lessen.

Een vast onderdeel van het International Business College is de HBO-module in 5 havo. De leerlingen lopen de eerste tien donderdagen van het jaar mee met een economische afdeling van hogeschool Avans.

De opleiding Small Business en Retail Management gaat begin van het volgend schooljaar (2017/2018) aan de slag met de scholieren. Zij volgen een speciaal programma en werken samen met studenten.

Aansluiting verbeteren

"Het doel is van deze samenwerking is het verbeteren van de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Het is natuurlijk anders om student te zijn in plaats van scholier", aldus projectleider IBC Patrick van den Berg.

"We hebben onze verwachtingen uitgesproken en kijken uit naar het nieuwe schooljaar", concludeert Van den Berg. "Leerlingen die in 4 havo op het International Business College willen starten, kunnen zich aanmelden bij het Onze Lieve Vrouwelyceum."