Breda gaat kijken of het een welkomstpakket kan samenstellen voor nieuwe Bredanaars. Dat antwoordt het college op vragen van Henk van der Velde (PvdA) en Viola de Bruijn (Breda'97).

De twee raadsleden stelden vragen naar aanleiding van het welkomstbeleid dat de gemeente Roosendaal voert waarbij nieuwe bewoners op 'bijzondere wijze' worden welkom geheten.

Het college is het eens met de gedachte achter een dergelijke gebaar en verwacht ook dat "een welkomstgebaar als aandenken het gastvrije karakter en het gevoel welkom te zijn in Breda kan vergroten."

Burgemeester en wethouders houden een kleine slag om de arm. Breda heeft circa vijftienduizend nieuwkomers, waarvan er zo'n negenduizend daadwerkelijk in de gemeente gaan wonen. Zo is een deel van de 3.500 geboorteaangiften afkomstig van inwoners van randgemeenten.

Breda is bereid te kijken naar een invulling van een welkomstpakket die aansluit bij wijk of dorp binnen Breda. Medio 2017 verwacht het college helderheid te verschaffen.