BMF uit zorgen over plan Klokkenberg

De Brabantse Milieufederatie (BMF) maakt zich zorgen over de mogelijk ontwikkelingen op het terrein van het voormalige sanatorium de Klokkenberg in Breda.

BMF heeft daarover een brief gestuurd aan de Bredase gemeenteraad en het college. Projectontwikkelaars Rezidenz Development en Timpaan hebben plannen om daar een woonwijk te ontwikkelen, die naast zo'n tweehonderd appartementen in het hoofdgebouw ook zo'n 120 woningen rond het complex toevoegen.

Volgens de BMF is het plan schadelijk voor de natuur. "Verdere verstedelijking in een gebied waar de hoogste graad van bescherming voor natuur, landschap en cultuurhistorie is afgesproken, is voor de BMF niet goed voorstelbaar", schrijft de BMF.

"Uiterste terughoudendheid is dan ook noodzakelijk. Beekdalen dienen in zijn algemeenheid van welke bebouwing dan ook te worden gevrijwaard, vanuit het principe van robuuste en klimaatbestendige beekdalen, verdrogingsbestrijding, herstel van natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische aspecten."

Gehinderd

Vrijwel nergens is er nog een echte mogelijkheid voor uitwisseling van soorten en systemen tussen bos en beekdal, stelt de BMF. "Deze worden sterk gehinderd door de nu al aanwezige bebouwingen. Juist op de plek van de Klokkenberg is momenteel nog een mogelijkheid om die verbinding en de daarmee samenhangende relaties serieus vorm te geven."

Nieuwe stedelijke bebouwing blokkeert volgens de BMF een fatsoenlijk ecologisch functioneren voor de komende decennia. "Het Markdal is volgens de BMF van een dusdanige potentie dat aan de belangen van natuur, landschap en biodiversiteit absolute voorrang dient te worden gegeven."

De Bredase gemeenteraad moet nog een uitspraak doen over het wijzigen van het bestemmingsplan. De ontwikkelaars hebben eerder aangegeven met Stichting Markdal in overleg te zijn geweest over het plan.

Tip de redactie