De vraag naar sociale huurwoningen in Breda is zo groot, dat de 21 nieuwe sociale huurwoningen toch op gas worden aangesloten. Alleen dan kan de bouw spoedig plaatsvinden.

Dat geeft het college aan naar aanleiding van vragen over het streven om Breda aardgasvrij te maken.

De locatie voor de 21 woningen, waar momenteel een tijdelijke school staat, leent zich voor bouw op korte termijn. De bouw is daarom losgekoppeld van Bouverijen. Op het moment is er vanwege de school een gasaansluiting.

De gemeente heeft naar meerdere warmtesystemen gekeken, maar er is volgens het college geen mogelijkheid tot stadsverwarming omdat er geen aansluiting is. Aanleggen kost teveel tijd en is te kostbaar en niet efficiënt.

Duurzaam verwarmen

"Voor de rest van Bouverijen is wel gekozen voor een duurzame warmtevoorziening in de vorm van stadsverwarming met opwekking vanuit de biogasinstallatie vanuit het waterschap", aldus het college. Dit wordt in de reguliere fasering ontwikkeld.

De gemeente prefereert geen gas en heeft geen rol in de marktwerking, hierdoor gaat zij geen compensatie uitkeren aan mensen met stadsverwarming. "In de warmtewet worden de belangen van de consument behartigd en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is er voor om hierop toezicht te houden."

Dit zijn antwoorden op de vragen die Breda'97 en GroenLinks aan het college hadden gevraagd over de gemeente Breda gasvrij.