De herontwikkeling van de Gasthuyspoort is een van de 82 inzendingen voor De Brabantse Stijlprijs 2017. Donderdag 26 januari heeft deze plek ook al de Bredase Welstandsprijs 2016 gewonnen.

Het project dat de oostzijde van het Bredase centrum een nieuwe boost heeft gegeven, krijgt alle lof. "Met grotendeels behoud van bestaande gebouwen is een duurzame invulling gegeven aan dit deel van het historische centrum. Tal van bijzondere woonvormen zijn gecreëerd. Brabantse gezelligheid in combinatie met stedelijkheid. Op alle fronten is ingezet op 100% kwaliteit. Gasthuyspoort is een project dat door gemeente, ontwikkelaar, architect, bewoners en ondernemers is ontwikkeld", aldus de motivatie op de site.

De jury maakt medio februari bekend welke tien à twintig inzendingen doorgaan naar de volgende ronde. Die locaties worden in maart bezocht door de jury, waarna ze drie tot vijf finalisten kiezen. April en mei staan in het teken van de stemmen van het publiek. Tijdens de ProefMEI 2017 in Bergen op Zoom, in de tweede helft mei, worden tot slot de winnaars van de juryprijs en de publieksprijs bekendgemaakt.

Om de twee à drie jaar organiseert de provincie Noord-Brabant De Brabantse Stijlprijs om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op de agenda te houden. Daarnaast wil de provincie het gesprek blijven voeren over een mooie, bruikbare en duurzame leefomgeving. Hierbij wil de provincie bijdragen aan de kennis van ruimtelijke kwaliteit.