Breda houdt alle opties open voor invulling van het Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Dat maakte wethouder Alfred Arbouw (VVD) duidelijk naar aanleiding van vragen van CDA en GroenLinks in het vragenuur van de raadsvergadering.

Peter Elbertse (CDA) en Jos Koniuszek (GroenLinks) drongen aan op tijdelijke invulling van het Belastingkantoor, ook voor statushouders en studenten. Elbertse wees nadrukkelijk naar de behoefte aan opvang van statushouders. "We hebben nog steeds een opdracht en de wachtlijst voor woningen groeit." Koniuszek: "Laat dat pand niet leeg staan tot 2021."

Volgens Elbertse is er veel tijd verloren gegaan tijdens het wachten op het COA, dat het Belastingkantoor eerder op het oog had als asielzoekerscentrum. "Met als gevolg dat er geen plannen zijn. Informatie naar de raad gaat via de media. Ongehoord."

Wethouder Alfred Arbouw (VVD) ontkende communicatie via de media. Hij memoreerde meerdere raadsbrieven, onder meer over invulling van het totale gebied. "Want het gaat niet alleen over het Belastingkantoor. Het is een enorm gebied, waar je goed over na moet denken en dat we ook al langer doen. Het biedt kansen zoals het Chassépark."

Hij wees erop dat weliswaar officieel pas kort duidelijk is dat er geen asielzoekers komen. "Maar voor ons was dat al langer duidelijk", vatte Elbertse zijn standpunt samen.

Tijdelijke invulling

Arbouw gaf aan dat het pand niet leeg gaat staan. "Met tijdelijke invulling, kunnen we de gebiedsontwikkeling een impuls geven. Is in den lande ook al gebeurd. Bijvoorbeeld ook door starters daar de kans te geven, en een klein gedeelte statushouders opvang. Op die manier hebben we dat geprobeerd duidelijk te maken. Daar zullen we de raad ook van op de hoogte houden."

Arbouw zei toe alle belanghebben aangehaakt te houden. "Complexiteit is doortrekken van de Mark." De wethouder gaf ook aan de belofte aan de wijk Fellenoord na te komen als het gaat om een extra financiële impuls voor de aanleg van speelveldjes. "Koppelen we wel aan het uitrollen van het Belastingkantoor. Doen we in overleg met de wijk."

QuickScan

Een nieuwe QuickScan is niet nodig als het gaat over de kansen in Breda voor huisvesting van statushouders, studenten, starters, ondernemers, stelde Arbouw. "Daar hebben we al hele goede afspraken over gemaakt. We hebben de woonvisie er al op aangepast, maar ook over de extra behoefte."

Thierry Aartsen (VVD) riep op dat Breda niet als kip zonder kop in actie moet komen als het gaat om opvang van jong asielzoekers. "We moeten ook echt naar de regio kijken. We zijn zorgvuldig en gastvrij, maar lijkt erop dat Etten-Leur in zijn vuistje lacht. Bij volgende vraag van het COA daar eens naar kijken."

Opvang jonge asielzoekers

Maddy van Hemel (D66) erkende de noodzaak van opvang van jonge asielzoekers. Zij vond niet dat de snelheid te laag was hierbij. "Hier is zorgvuldigheid nodig, zeker omdat het gaat om deze groep kwetsbare jongeren", aldus Van Hemel.

Arbouw stelde dat er afspraken zijn gemaakt om tot afronding te komen met het COA. Hij gaf aan dat ook het COA dit mondelinge akkoord erkent.