De papierinzameling op het terrein van SKOPP blijft gehandhaafd. Dat hebben de Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek (SKOPP) en de gemeente na een onderling overleg bekend gemaakt.

Wethouder Paul de Beer (D66) heeft dit woensdag gemeld in een brief aan de raadscommissie Economie. In een overeenkomst voor tien jaar is vastgelegd dat de gemeente het oud papier ophaalt, waarna zij de jaarlijkse opbrengst van 12.000 euro betaalt aan SKOPP.

Naast de mogelijkheid om papier in te leveren op het scoutingterrein van SKOPP, krijgen inwoners van Prinsenbeek ook nieuwe containers voor hun oud papier. De inzameling van glas, textiel en plastic blijft gehandhaafd. Voor frituurolie en -vet wordt een extra container geplaatst op het terrein.

Een andere afspraak is dat SKOPP op zoek gaat naar veertig inwoners die de ondergrondse restafval bakken in Prinsenbeek willen controleren. Zij moeten helpen bij het signaleren van zwerfafval en andere ongeregeldheden rondom de bakken. Daarnaast stelt SKOPP haar terrein beschikbaar voor het plaatsen van een mobiel milieustation ter inzameling van grofvuil.