Breda moet er naar streven het energieneutraal maken van het sportcluster aan de Terheijdenseweg. Dat streven maakten D66, CDA, GroenLinks en PvdA duidelijk in een motie tijdens de raadsvergadering.

Volgens indiener van de motie Tim van het Hof (D66) past dit binnen het streven van de gemeente om in 2044 energieneutraal te zijn en in 2030 het eigen vastgoed met energielabel A te kwalificeren.

De vier fracties wijzen op de energieslurpers die het gemiddelde omlaag halen: De ijsbaan en het zwembad aan de Terheijdenseweg. "In de winter hebben het zwembad en nog enkele sportvoorzieningen flink wat warmte nodig en de ijshal heeft warmte te veel", staat in de motie. "Er moeten technische mogelijkheden zijn om dit fysisch in evenwicht te brengen."

Van het Hof verwees naar Thialf in Heerenveen, waar sinds de opknapbeurt enkele duizenden zonnepanelen op het dak liggen. Dat laatste streven is er al voor Breda. Voor het dak van de kunstijsbaan bestaan al plannen voor zonnepanelen die iets meer dan 1.000.000 kWh aan stroom moeten opwekken, goed voor ongeveer vierhonderd huishoudens.

Oplossingen

Volgens de indieners moeten marktpartijen te prikkelen zijn om tot optimale oplossingen te komen door slim en duurzaam inkoopbeleid. In de motie draagt de raad op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een energieneutraal sportcluster te komen aan de Terheijdenseweg. Het college zou moeten berekenen hoeveel geld hiervoor nodig is en welk voordeel dit biedt voor de exploitatie.

Wethouder Paul de Beer (D66, duurzaamheid) onderschreef de motie. "Maar het kan zijn dat dit antwoord net na de zomer komt, in plaats van aan het eind van het tweede kwartaal. Het gaat om een forse investering, niet om het vervangen van een paar kozijnen."

De motie werd unaniem aangenomen.