De gemeente heeft vertrouwen in de rol en samenstelling van de wijkplatforms en gaat ervan uit dat mensen die deelnemen aan het wijkplatform dit niet doen vanuit eigen belang.

Dat zegt het college nadat wijkraadvoorzitters hun bezorgdheid uitspraken over de wijkplatforms. De deelnemers aan het platform ontwikkelen gezamenlijk en lerenderwijs de beste invulling, stelt het college.

Volgens burgemeester en wethouders worden de initiatieven op een open manier besproken en afgewogen. "Hierbij staat het gezamenlijk (wijk/dorps)belang voorop." Er worden meer initiatieven vanuit nieuwe groepen verwacht omdat het wijkplatform divers is samengesteld.

Wijk- en dorpsraden krijgen geen 'status aparte' in de wijkplatforms, ook zij kunnen gewoon deelnemen. "De brede samenstelling van het wijkplatform, waarin ook een inbreng is vanuit de wijk- en dorpsraden, is een stimulans voor diversiteit aan initiatieven. Een divers platform met een veelheid aan kennis en kunde zorgt er ook voor dat de initiatieven krachtig kunnen worden."

Inbreng betrokkenen

De gemeente vindt de inbreng van wijk- en dorpsraden, net zoals die van andere betrokkenen, van groot belang en is daarom bereid om verder in gesprek te gaan met hen. "Zij zijn onderdeel van dit wijkplatformproces en dragen bij aan de invulling en verdere ontwikkeling van het beste platform", benadrukt het college.

Daarnaast zijn de wijk- en dorpsraden geëvalueerd, de uitkomst hiervan komt in februari naar buiten. Die evaluatie geeft meer inzicht in het functioneren van de raden. "Wij zien een wisselend beeld bij de raden voor wat betreft deskundigheid en organisatiekracht. De samenwerking onderling en met de gemeente wordt in stijgende mate gewaardeerd." Ook blijkt uit die evaluatie dat vergaderfrequentie en de aanwezigheid van bewoners uit de wijk varieert.