De gemeente Breda is in gesprek met de eigenaar en de initiatiefnemer voor nieuwe plannen voor de Backer en Ruebhallen aan de rand van de Belcrum. Dat meldt het college in antwoord op vragen van D66, GroenLinks en CDA.

Volgens het college ondernemen beide partijen geen stappen zonder eerst te overleggen met de gemeente. In de brief maakt het college ook duidelijk dat het lastig is, mochten de plannen die kant op gaan, sloop te voorkomen.

Het college kan een sloopvergunning intrekken als daar een jaar geen gebruik van is gemaakt. Dat is echter een symbolische daad, stellen de bestuurders. "Omdat er geen monumentenstatus op de hallen rust, kan de eigenaar na intrekken een nieuwe sloopmelding doen, welke het college alleen op technische aspecten, zoals asbestinventarisatierapport en sloopveiligheid, mag toetsen."

De drie fracties vroegen aan het college welke mogelijkheden de gemeente ziet om door middel van co-creatie het gebied te ontwikkelen. Daarbij wijst het college op het twee jaar geleden door de raad bekrachtigde beleid: "De gemeente gaat niet investeren, maar overwegend inspireren en stimuleren. Met de aanwezige bedrijven zijn wellicht ontwikkelcombinaties te maken. Het is zeer wenselijk om in samenwerking met de bestaande gebruikers hun visie, de kansen en de knelpunten inzichtelijk te maken."

Bijeenkomsten

Het college geeft aan dat er de komende tijd verschillende bijeenkomsten - krachtateliers - georganiseerd gaan worden, waarin met alle stakeholders gekeken kan worden naar de mogelijkheden. Een van de uitdagingen is sanering van het terrein en de complexen, die recent naar voren is gekomen.