Talisa Ong heeft de eerste Bredase City Challenge gewonnen met haar idee 'een held met geld?!'. Op dinsdagavond 31 januari presenteerde acht kandidaten met de beste ideeën rondom de vraag 'wat kunnen we doen om (grote) schulden bij inwoners te voorkomen?' hun plan van aanpak.

Het plan van winnares Talisa Ong houdt een jaar lang activiteiten voor buurten en wijken in. Op deze manier wil zij op een toegankelijke manier met het voorkomen van schulden bezig zijn.

De jury heeft 'een held met geld?!' tot winnaar verkozen omdat hij in zich heeft dat ook andere ideeën kunnen aanhaken. Er is een bedrag van €25.000 vrijgemaakt om het idee te realiseren.

Samen met betrokken partijen vanuit Zorg voor Elkaar Breda gaat Ong afspraken maken over de uitvoering. In de komende periode gaat bekeken worden of andere ideeën aan kunnen sluiten bij bijvoorbeeld bestaande initiatieven.

Rondes

De challenge bestond uit twee rondes. 79 deelnemers hebben in de eerste ronde hun ideeën op het online platform geplaatst. De tien beste zijn door de jury uitgekozen voor de tweede ronde. Daarin kregen de kandidaten de kans om hun idee en uitvoeringsplan te presenteren aan de jury en publiek. De plannen zijn beoordeeld op realiseerbaar binnen budget in 2017. Er hebben acht kandidaten deelgenomen aan de tweede ronde.

In maart start de volgende Bredase challenge, deze is gericht op het wegnemen van belemmeringen die sporters met een beperking met regelmaat ervaren.