CIOS in Breda gaat als zelfstandige opleiding verder. Dat heeft het ROC West-Brabant deze maandag bekend gemaakt. Ook de mbo-opleidingen Sport en Bewegen in Goes gaat als zelfstandig opererende opleidingen verder.

"Met deze verandering geven beide ROC's invulling aan het streven naar een zo volwaardig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk opleidingsaanbod, om studenten in hun regio zo goed mogelijk te bedienen."

De huidige constructie, waarbij Scalda en ROC West-Brabant gezamenlijk de opleiding voor  sportbegeleiders aanbieden vanuit één coöperatie - onder de noemer 'CIOS Goes Breda'- gaat daarom veranderen.

Beide ROC's gaan onder eigen vlag zelfstandig de volledige opleiding Sport en Bewegen aanbieden. "Dat betekent dat de beide ROC's een eigen opleiding hebben, waarbij beide beschikken over zowel een onder- als bovenbouw. Voorheen was het aanbod in Breda beperkt tot de onderbouw en rondden de studenten in Goes hun opleiding af in de bovenbouw."

Voorlichting

In deze fase gaat het om een principebesluit, aldus het ROC. "De gesprekken tussen beide ROC's om te komen tot een invoeringsplan en de gevolgen van dit besluit goed te regelen, gaan nu van start. De ingangsdatum van de verzelfstandiging is daarom nog niet vastgesteld, maar zal niet eerder zijn dan 1 januari 2018."

Aan zittende studenten wordt in ieder geval in de gelegenheid geboden hun opleiding ongewijzigd af te ronden. Voor instromende studenten die komende september de opleiding Sport en Bewegen willen starten, vinden nog diverse voorlichtingsmomenten plaats in zowel Goes als Breda.