Meer groen, betere afwatering en meer schaduwplekken. Dat is het plan voor de noordkant van de Oude Vest, waarmee deze maandag is gestart. Het deel tussen Vlaszak en de Vierwindenstraat krijgt een nieuwe inrichting.

Ruimtelijke ordening is volgens Paul de Beer (wethouder duurzaamheid, D66) puzzelen voor gevorderden. "Het plan is niet in beton gegoten, het is nog maar tijdelijk. Met de klimaatverandering wordt het steeds heter, daardoor wordt het warm in de stad. Toch willen we mensen dan naar de binnenstad trekken."

"Dat willen we doen door robuust groen te gebruiken in plaats van cosmetisch groen", vertelt De Beer. "Er komen schaduwplekken, de temperatuur in de binnenstad moet worden teruggebracht en het water moet snel afgevoerd kunnen worden. Het moet een verblijfsgebied worden."

Projectleider Manuela van Leeuwen licht toe hoe dat in zijn werk gaat. "Er zijn geen putten, drempels of dorpels meer. Al het water voert af op het gras, op het groen. Het draait allemaal om duurzaamheid, daarom hergebruiken we ook veel materialen. Van de bomen die gekapt zijn, worden bankjes gemaakt die hier straks teruggeplaatst worden. Ook worden de stenen hergebruikt en bomen worden herplant. Het wandelpad wordt gemaakt met kinderkopjes en we gaan weer een deel van loop van de stadsmuur zichtbaar maken."

Parkeren

Op het Kloosterplein kan er na de verandering niet meer geparkeerd worden. "Er wordt plek gemaakt voor groen en voor een Kiss & Ride. Op die manier hoeven auto's daarvoor niet meer de Molenstraat in. Het oostdeel van de Oude Veste moet rond mei of juni klaar zijn", vertelt de projectleider.

Volgens de wethouder moet er nog veel gebeuren in de Oostflank. "Het deel bij de Gasthuyspoort is straks voltooid. De toekomst van het KPN gebouw is nog onzeker, het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de Lange Stallen en het vertrek van het Breda's museum uit het oude pand. Hiervoor is een goede infrastructuur belangrijk. De huidige infrastructuur vraagt daarnaast ook om modernisering."

Kosten

De kosten van deze nieuwe inrichting zijn volgens de wethouder overzichtelijk. "Door veel hergebruik. Het wordt ook tegelijk gedaan met het herstel van het historische riool. De kosten voor het definitieve plan zijn nog niet duidelijk, ook is nog niet duidelijk wanneer het plan klaar is. Maar ik zeg maar zo, beter goed als snel."