Bij de drie woningcorporaties in Breda zijn in 2016 bij zesentwintig huurders hennepplantages gevonden. In 2015 ging het om in totaal achttien aangetroffen hennepplantages in corporatiewoningen. De huurders hebben hun woning moeten verlaten.

In de huurcontracten van de corporaties is opgenomen dat de huur wordt opgezegd bij het aantreffen van een plantage. De meeste bewoners vertrokken voordat ze via een gerechtelijke procedure uit hun huis werden gezet.

Volgens de corporaties gaat het om een gering aantal gevallen, rekent de woordvoerder WonenBreburg voor. "Tien op bijna 10.000 huurwoningen in 1 jaar. Daaruit kunnen we concluderen dat onze huurders heel goed weten wat wel en niet mag."

Bij Laurentius zijn alle vier de bewoners vrijwillig weggegaan. Acht huurders bij WonenBreburg hebben zelf hun huurcontract opgezegd, bij twee huurders loopt de uitzettingsprocedure nog. AlleeWonen heeft drie panden verplicht moeten ontruimen, bij de vijf andere vertrokken de huurders vrijwillig. Corporaties moedigen vrijwillig vertrek aan, vanwege extra proces- en ontruimingskosten.

Zero-tolerance

Alleewonen, Laurentius en WonenBreburg hebben een gezamenlijk 'zero-tolerance' beleid als het om hennepplantages gaat. Ook zijn er afspraken met de gemeente en politie gemaakt. "Als er hennep gevonden wordt, vraagt de woningcorporatie direct aan de rechter om iemand uit te zetten. Veel huurders vertrekken uit eigen beweging", legt Ingrid van Loon, van woningcorporatie WonenBreburg uit.

Voor de huurders heeft het aantreffen van een hennepplantage grote gevolgen. "Ook de kosten van de procedure bij de rechter, het opknappen van de woning, en bijvoorbeeld illegaal afgetapte energie komen bij de huurder terecht. Daarbij kan de woningcorporatie ook de misgelopen huur tijdens sluiting van de woning op de bewoner verhalen", geeft José Diepstraten van AlleeWonen aan.

Controlelijst

"Daarnaast wordt de naam van de huurder op de Controlelijst van Klik voor Wonen geplaatst", vertelt Leontine Klaase van Laurentius. "Mocht men zich weer willen inschrijven, dan wordt deze inschrijving geblokkeerd voor een periode van drie jaar. De blokkade wordt direct na de hennepvondst geactiveerd."

Na deze blokkade van drie jaar kan er opnieuw ingeschreven worden. "Bij die inschrijving staat dan de code 'laatste kans-kandidaat'. Er wordt dan bij het huurcontract een aanvullende overeenkomst gesloten. Daarin staat duidelijk dat bij een volgende overtreding direct ontruiming volgt en het daarna niet meer mogelijk is om via Klik voor Wonen woonruimte te huren", legt Klaase uit.

Voorlichting

Gezamenlijk met de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Enexis hebben de corporaties een voorlichtingsfolder gemaakt, waarin het beleid en de gevaren worden uitgelegd.

"We proberen te informeren over hoe hennep ontdekt kan worden aan huurders en collega's en het melden bij politie, WonenBreburg of anoniem te stimuleren", aldus de woordvoerder van WonenBreburg.