De gemeente Breda heeft, na overleg met de bewoners van de Kemelstede, besloten dat er in de hofjes door bewoners geparkeerd mag worden.

Tot op heden was toegang tot de hofjes officieel alleen toegestaan voor laden en lossen. Met nieuwe borden wordt aangegeven dat alleen auto's en motoren van bewoners toegang krijgen.

Om meer ruimte te krijgen wordt de bloembak ter hoogte van nummer 213 verwijderd. Dat gebeurt zo snel mogelijk.

Er gaat regelmatig controle plaatsvinden op verkeerd geparkeerde auto's. Dit doen medewerkers van de gemeente, die met een Personal Digital Assistant (PDA) kentekens kunnen controleren. De eerste twee weken wordt er alleen gewaarschuwd, zodat er gewend kan worden aan de nieuwe situatie. Daarna worden er bekeuringen uitgedeeld.

Voetgangersgebied 

De aanleiding van de verandering is dat er met grote regelmaat auto's, onder meer van omliggende kantoren, langdurig in de hofjes geparkeerd worden. Dit terwijl het hofje ingericht is als voetgangersgebied met de mogelijkheid om te laden en lossen.