Het plan om 21 nog te bouwen sociale huurwoningen in de Bouverijen aan te sluiten op gas wekt verbazing bij de fracties van GroenLinks en Breda'97.

De fracties vinden dat plan van AlleeWonen niet aansluiten bij het voornemen van de gemeente Breda om gas als energievoorziening uit te faseren. Omschakelen van gas naar bijvoorbeeld stadsverwarming moet een bijdrage leveren aan de doelstelling van Breda om in 2044 als gehele stad klimaatneutraal zijn.

Afgelopen jaar stelde GroenLinks al vragen over gasaansluitingen in nieuwbouwprojecten. Destijds gaf het college aan dat dit al gebeurt waar mogelijk. "Zo wordt ook gesteld dat de woningen in de nieuwbouwwijken Waterdonken en Bouverijen hun energie krijgen uit stadsverwarming", schrijven Merijn Scheifes (GroenLinks) en Peter Vissers (Breda'97).

Dat de 21 nieuwe woningen dan toch gas krijgen, verbaast beide fracties, "zeker omdat de overige woningen die tot op heden in de Bouverijen gebouwd zijn op de stadsverwarming zijn aangesloten."

Warmtepompen

"Dat is een vreemde keuze als je stellig meldt dat gasvrij de gewenste richting is", geeft Breda’97 commissielid Peter Vissers aan. "Zeker bij nieuwbouw moet je de kansen pakken. Als er eenmaal een gasaansluiting is, gaan bewoners niet wisselen van energievoorziening."

Vissers vraagt zich ook af waarom afname van het warmtenet niet verplicht is voor deze wijk. "Zoals dat eerder ook voor grote delen van de Haagse Beemden heeft gegolden." Daarnaast zijn er volgens hem ook andere alternatieven voor gas. "Bijvoorbeeld warmtepompen."

Gemeente

Dat de woningen een gasaansluiting krijgen, bevestigt de woordvoerder van de woningcorporatie. AlleeWonen wacht met een verdere reactie op de antwoorden van het college. Wel geeft ze aan dat aansluiting op het warmtenet geen harde eis was.

Vissers ziet hierin wel een rol voor de gemeente. "Al durf ik niet te zeggen wat wel en niet mag in verband met aanbestedingsregels."

Vissers stelt over de kwestie samen met Merijn Scheifes van GroenLinks vragen aan het college. Daarin vragen ze nadrukkelijk waarom blijkbaar niet gekozen wordt voor doortrekken van het warmtenet.