Het legaal inkopen en produceren van softdrugs door en voor coffeeshops is belangrijk voor aanpak van de criminaliteit.

Dat concludeert een flink deel van de Bredase politiek naar aanleiding van door BredaVandaag geïnventariseerde cijfers rond drugscriminaliteit.

De eerste weken van dit jaar kenden een toename van het aantal opgerolde wietkwekerijen en hennepstekkerijen. "Ook uit deze getallen blijkt dat het voor het overgrote deel om softdrugs gaat", stelt Bas Maes (SP). "Wanneer we de teelt van wiet zouden legaliseren en reguleren, dan nemen we de georganiseerde misdaad die hier nu veel geld aan verdient, de wind uit de zeilen. Bovendien kan de politie zich dan gaan richten op het bestrijden van harddrugs en andere criminaliteit."

Thierry Aartsen (VVD) ziet eveneens noodzaak iets te doen aan de 'achterdeur' van de coffeeshop. "De situatie zoals die nu is, werkt criminaliteit in de hand. Hoe het precies gereguleerd moet worden, dat kan ik nog niet zeggen."

Paradox

Henk van der Velde (PvdA) geeft aan de indruk te hebben dat er goed werk gemaakt wordt van aanpak van dit soort criminaliteit. Ook hij verwijst naar de legalisering van de achterdeur van de coffeeshop: "Maak daar nu eens werk van." Precies dat zegt ook Tim van het Hof (D66). "Dan scheid je ook productie voor de coffeeshops en de illegale handel. Nu heb je de paradox dat coffeeshops gedwongen worden gebruik te maken van illegale praktijken."

Cees van der Horst (BOB) wijst op de gevolgen van de kwekerijtjes op zolder. "Die mensen hebben vaak al schulden en zitten als het fout gaat nog verder in de shit. Door regulering kun je dit soort ellende voorkomen."

Failliet gedoogbeleid

CDA-fractievoorzitter Peter Elbertse ziet niks in legalisering. "Het artikel laat het failliet van het gedoogbeleid zien. In Brabant gaat er meer dan 2,5 miljard om aan drugsgerelateerd geld. Alleen in Tilburg al meer dan 800 miljoen euro per jaar. Dat is meer dan de gemeentelijke begroting. Brabant is de drugsschuur van Europa."

Een harde en duidelijke aanpak is volgens Elbertse noodzakelijk. "Wij zijn tegen legalisering van drugs op welke wijze dan ook. De veiligheid van onze inwoners moet worden gewaarborgd maar ook de drugsgerelateerde overlast moet keihard worden aangepakt."

'Melding voor eigen veiligheid'

Burgemeester Depla bepleitte voor het vaker melding maken van wietkwekerijen. "Voor de eigen veiligheid." Aartsen kan zich daarin vinden. "Er ligt bij iedereen een verantwoordelijkheid." Bij één op de drie branden is er volgens hem sprake van een wietkwekerij. "Dat zegt genoeg."

Van der Velde plaatst daar wel een kanttekening bij. "Want als je buurman een kwekerij heeft, hoe borg je dan dat mensen niet het slachtoffer worden van zo'n melding? Dat is een dilemma."

Aartsen pleit voor hardere aanpak van criminelen. “Vandaar dat wij een afpakfonds willen, waarbij geld dat afgepakt wordt van criminelen wordt besteed aan de bestrijding van criminaliteit.” Of, zoals Aartsen het samenvat: “Meer blauw op straat, minder groen op zolder.”

Actief

Breda'97 kan zich vinden de aanpak die burgemeester Depla schetst, laat fractievoorzitter Viola de Bruijn weten. "Het is belangrijk dat de gemeente zich sterk focust en blijft focussen op ruimingen." Volgens De Bruijn is een toename van het aantal drugsgerelateerde arrestaties is niet perse negatief. "Dit betekent dat de gemeente, politie en justitie erg serieus en actief met dit onderwerp bezig zijn."

Fractievoorzitter Basile Lemaire van Volkspartij Breda vreest dat een toename van arrestaties niets zegt over de werkelijke afname van drugscriminaliteit. "Als criminele activiteiten meer zijn toegenomen dan het aantal arrestaties, dan is onderaan de streep het probleem dus nog steeds groeiende."

Lemaire vindt dat de politiek en politie de bestrijding samen met inwoners moeten oppakken. "Daarvoor moet je eerst het vertrouwen herwinnen. Dat betekent: directer en harder optreden, terugmelden welke acties zijn ondernomen en melders en zij die aangifte hebben gedaan beschermen."

'Vlucht in de onderwereld'

GroenLinks wil dat de politiek stappen onderneemt om de softdrugsketen te sluiten, zegt Jos Koniuszek. "Naast een stevige aanpak van drugscriminaliteit zullen we in Breda veel meer moeten inzetten op schooluitval, werk voor jongeren en een volwaardige plek in onze samenleving voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat inwoners vluchten in de economie van de onderwereld omdat daar makkelijk een goed inkomen te verdienen valt."