Enexis voert gesprekken over het transformeren van het schakelstation aan de Etnastraat.

Het historische pand op de hoek van de Markkade en de Etnastraat geldt in de structuurvisie 2030 als knooppunt tussen het centrum en de ontwikkelingen van Via Breda - Corbion, geeft een woordvoerder van de gemeente aan. In ambtenarentaal: het moet een stedelijke hub worden waarbij het punt een grotere verblijfskwaliteit en publiek-aantrekkende werking moet krijgen.

"Het is niet de bedoeling dit gebouw te slopen maar juist om het te gebruiken waarbij bij voorkeur de relatie met het water wordt gezocht", stelt de gemeentewoordvoerder. De gesprekken gaan volgens de gemeente tussen Enexis en een lokaal ontwikkelbedrijf. "De partijen zijn met elkaar aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn."

Een woordvoerder van Enexis bevestigt de gesprekken, maar geeft aan dat er nog geen concrete plannen zijn. "Het gebouw is nog in gebruik als verdeelstation en we hebben drie jaar geleden nog geïnvesteerd." Enexis is eigenaar van zowel de grond als het gebouw. "Als we het verkopen moet er elders een verdeelstation komen."

1955

Breda's allereerste schakelstation stond bij de gasfabriek en is van 1929. Omdat de vraag naar stroom erg hard groeide werd al snel nagedacht over een uitbreiding. Hoewel de prognose was dat het oude station in 1947 overbelast zou worden is het meegegaan tot in 1954 opdracht werd gegeven tot een nieuw schakelstation.

Het 10 KV schakelstation werd in 1955 gebouwd door Bouwbedrijf Sprangers in opdracht van het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB) voor een aanneemsom van 425.261,35 gulden. Op 8 september 1955 werd het officieel geopend, ook al was het eerder al in gebruik genomen.

De gemeente had toentertijd het alleenrecht in de verkoop van gas- water en elektriciteit. Dit bracht het nodige geld in de gemeentekas, waarvan bijvoorbeeld de riolering betaald kon worden.

Op de plek van het schakelstation stond eerst Herberg De Zwaan, later vervangen door bioscoop en dancing Thalia.

Bekijk foto's van het schakelstation in aanbouw.