Definitief geen AZC in voormalig belastingkantoor

Het COA ziet definitief af van het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden als locatie voor de opvang van asielzoekers. Dat meldt wethouder Alfred Arbouw in een brief aan de gemeenteraad.

Breda kwam een jaar geleden overeen dat het gebouw - dat sinds het vertrek van de belastingdienst eigendom is van de stad - gebruikt zou gaan worden door het COA. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de instroom van asielzoekers dermate afnam dat het gebouw niet gebruikt zou gaan worden. Breda bood het nog wel aan voor extra opvangcapaciteit. Het COA nu heeft nu gezegd daar ook geen gebruik van te gaan maken.

Het COA is wel op zoek naar kleine opvanglocaties voor elk tien tot twintig minderjarige asielzoekers. "Men wil daar graag met ons over in gesprek. Het college gaat zich beraden over deze vraag."

Gebiedsontwikkeling

Het voormalige belastingkantoor maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden, het gebied vanaf de voormalige rechtbank tot aan de Markendaalseweg inclusief het kazerneterrein. Nu het COA heeft besloten het gebouw niet te gebruiken voor vluchtelingenopvang, komt het weer vrij voor andere tijdelijke of definitieve invullingen. "Wat er uiteindelijk met het pand gebeurt, hangt af van de totale, gefaseerde gebiedsontwikkeling."

Breda gaat met het COA in gesprek over de huur- en bestuursovereenkomst die modeling al werd overeengekomen. Breda rekende op huurinkomsten voor tenminste vijf jaar.

Tip de redactie