Haalbaarheidsonderzoek naar fusieschool Beukenlaan

Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een gemeenschappelijke nieuwbouw voor het Berkenhofcollege, De Schalm de Liduina en het Brederocollege mogelijk is aan de Beukenlaan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Breda en de overkoepelende vastgoedorganisatie voor scholen Breedsaam. "Na dit onderzoek moet duidelijk zijn of de plannen haalbaar zijn en op welke termijn", aldus een woordvoerder van Breedsaam.

"Bewoners van de landschappelijke driehoek hebben nadrukkelijk gevraagd om betrokken te worden in het planproces voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied", schrijft het college in het advies over het onderzoek. "Zij zullen betrokken worden in het onderzoek."

De nieuwbouw is nodig omdat Breedsaam voor de ongeveer 550 leerlingen tussen de 13 en 18 jaar zoekt naar een prikkelarm onderkomen, waar leerlingen lessen en praktijkervaring krijgen aangeboden.

In september heeft BreedSaam op verzoek van het college onderzocht of het pand aan het Dr Jan Ingenhouszplein, waar nu de Rooi Pannen zit, geschikt zou zijn. Conclusie was dat de locatie niet voldoet aan de eis voor een prikkelarme omgeving. "Op basis van het inhoudelijk programma en dit onderzoek heeft Breedsaam de voorkeur gegeven aan het gemeentelijk terrein aan de Beukenlaan/Seminarieweg", schrijft het college.

Als het tot nieuwbouw komt op die locatie geldt wel een aantal eisen. De bouw mag niet meer dan 4800 vierkante meter beslaan, de gronden met de bestemming 'agrarisch met waarden' moeten omgevormd worden tot natuur en het pand met niet hoger zijn dan 8 meter.

Breedsaam heeft al aangegeven zowel aan de Beukenlaan als aan de Seminarieweg een ontsluiting te willen. Daarnaast wil de organisatie onderzoeken of dubbelgebruik van de parkeerplaatsen van Jeka mogelijk is.

Tip de redactie