Breda start maandag met het bouwrijp maken van het terrein aan de Petegemstraat, bekend als het Wisselslagterrein. Het werk duurt tot eind april.

De gemeente gaat het terrein op de juiste hoogte brengen. Er komen bouwwegen en een nieuw riool.  Het riool voor afvalwater komt op het hoofdriool in de Petegemstraat. Oude rioolaansluitingen worden verwijderd.

Ook komt er een droge verlaging van de bodem, een wadi. Deze neemt regenwater op, dat de bodem langzaam verwerkt. "Zo is er minder kans op wateroverlast en schade aan groen door teveel of te weinig water."

Op het terrein komen 17 woningen die gebouwd worden volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor het grootste deel gaat het om starterswoningen. "70 procent van de kopers komt uit sociale huurwoningen, dus dat is goed voor de doorstroming", weet Walter Loomans van Droomwonen Breda.

Wooneenheden

De nieuwe huiseigenaren moeten nog dit jaar de sleutels hebben. De verwachting is dat de aannemer per 1 februari kan starten met de bouw, de laatste woning moet 15 december opgeleverd worden.

Gelijktijdig maakt de gemeente ook de grond bouwrijp voor de bouw van zestien wooneenheden van Stichting Eigen Wijze. Het is de bedoeling dat jongeren met een verstandelijke beperking daar onderdak vinden.