De Anneville Eik lijkt bezig aan de laatste fase van zijn leven. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de statenfractie van de Partij van de Dieren. De provincie wil de boom niet redden, nadat eerder Rijkswaterstaat kap aankondigde.

"Er zijn voor ons geen mogelijkheden de boom te beschermen, hiervoor ontbreekt een juridisch bindend beschermingskader", schrijft Gedeputeerde Staten. De provinciebestuurders spreken van een 'markante boom die voor de voorbijrijdende automobilist een mooi herkenningspunt is op de A58.'

De Anneville Eik staat ter hoogte van landgoed Anneville tussen de beide rijrichtingen van de A58. Deze weg staat vanwege de filedruk hoog op de verlanglijst voor verbreding, de boom staat daarbij in de weg.

Voor behoud van de eik bij verbreding van de A58 zou 3,5 miljoen euro nodig zijn. De provincie is niet bereid dat te bekostigen. "Rijkswaterstaat heeft de afweging gemaakt dat de maatschappelijke baten van behoud van de eik niet opwegen tegen de extra kosten. Wij vinden het bedrag van €3,5 miljoen ook te hoog om de boom met provinciale middelen te behouden. Daarnaast heeft het aanpassen van het viaduct als consequentie dat meerdere bomen gekapt moeten worden."

De Bredase wethouder Paul de Beer kan zich wel vinden in die laatste constatering en de afweging van de provincie. "Met 3,5 miljoen euro kun zo'n dertig hectare landbouwgrond omvormen naar natuur, inclusief bomen."