Dagelijks zijn er files bij knooppunt Hooipolder, daar wil de Gedeputeerde Staten een einde aan maken door te investeren in het Hooipolder-Plusplan.

Deze maatregelen lossen problemen met files, verkeersveiligheid en sluipverkeer tot ten minste 2030 op. Het investeren in het knooppunt kost 10 miljoen euro.

Het Rijk is bereid om de oplossing mee te nemen in de plannen voor de verbreding van de A27 maar draagt er niet financieel aan bij. Het provinciebestuur vindt langer wachten geen optie en heeft daarom het initiatief genomen om samen met de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Waalwijk en Rijkswaterstaat een plan te maken zonder dat er een volledige ombouw nodig is.

De beste oplossing voor het probleem is eigenlijk een ombouw naar een volledig knooppunt met klaverbladachtige constructie. In 2015 besloot het Rijk dat een volledig knooppunt vanwege de kosten van 200 miljoen euro niet wordt meegenomen in de plannen voor de verbreding van de A27.

Doorstroming

Het Hooipolder-Plusplan bestaat uit zes samenhangende maatregelen. Deze moeten de doorstroming op het knooppunt verbeteren. Door een fly-over aan te leggen voor verkeer op de A59 richting Utrecht ontstaat onder het huidig viaduct ruimte voor een derde rijstrook.

Ook auto's dan vrij rechtsaf waardoor verkeerslichten kunnen verdwijnen. Daarnaast wordt er een nieuwe parallelroute ten noorden van de A59 aangelegd.

"Knooppunt Hooipolder met de verkeerslichten en dagelijkse files zijn ons een doorn in het oog. Het Rijk acht het knelpunt bij Hooipolder niet groot genoeg om ook extra budget voor de realisatie van die aanvullende maatregelen vrij te maken", aldus Gedeputeerde Christophe van der Maat in een persbericht.

Keuze

"Als provincie stelt ons dat voor de keuze: blijven aandringen op een aanpak voor dit probleem door het Rijk met het risico dat de A27 straks wel verbreed wordt maar Hooipolder een knelpunt blijft óf nu gebruik maken van het momentum en zelf investeren om die dagelijkse problemen op te lossen."

De Provinciale Staten wordt gevraagd maximaal 5 miljoen euro te investeren in de optimalisatie van het knooppunt en een subsidie van maximaal 5 miljoen euro te verlenen aan de regio voor de aanleg van de nieuwe parallelroute.

Oplossing

Het financiële voorstel wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 door de Provinciale Staten behandeld. Het oplossen van het knelpunt bij knooppunt Hooipolder staat ook als opdracht in het provinciale bestuursakkoord 'Brabant in Beweging'.

In december 2017 neemt minister Schultz van Haegen een besluit over welke aanpassingen er nodig zijn voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder. Als er nu een besluit wordt genomen over het Hooipolder-Plusplan door de provincie, kunnen deze maatregelen meegenomen worden in het besluit van de minister.