D66, SP en CDA sturen aan op vervanging van het rubbergranulaat in Bredase kunstgrasvelden. Dat stellen de drie fracties donderdag tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering.

Volgens vragensteller Bas Maes kan daarmee een eind gemaakt worden aan de volgens de fracties blijvende onrust bij sportverenigingen en gebruikers. Dinsdag werd duidelijk dat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sporten op kunstgrasvelden een een praktisch verwaarloosbaar risico oplevert voor de gezondheid. Sporten op deze velden is verantwoord, stelt het RIVM.

De drie fracties zien nog wel problemen omdat het RIVM voorstelt een norm te stellen die meer in lijn is met die van consumentenproducten. Ook denken de drie dat de uitkomsten van Amerikaans onderzoek begin 2017 nieuw licht op de schadelijkheid gaan werpen.

CDA, SP en D66 willen van het college weten hoe het denkt over de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen enerzijds de bevinding dat het gebruik van kunstgrasvelden verantwoord is, maar dat anderzijds wel wordt aangeraden de norm aan te passen en nader onderzoek wordt afgewacht.

Onrust

"Kan het College zich voorstellen dat de uitkomst van het RIVM-onderzoek de onrust bij sportclubs en ouders toch niet helemaal weg kan nemen? Hoe gaat het College dat alsnog doen?"

Als laatste willen de drie weten welke mogelijkheden ziet het college ziet om - eventueel op termijn - op de Bredase kunstgrasvelden het rubbergranulaat te vervangen voor een veilig alternatief. "Om aan alle onrust een eind te maken."