Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat de rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. De gemeente Breda ziet daarom geen aanleiding de kunstgrasvelden buiten gebruik te stellen en te vervangen.

Dat meldt wethouder Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad. Dit was ook het advies van het RIVM. Dat wordt door de Vereniging voor Sport en Gemeenten, GGD, GHOR, het Ministerie van VWS en de KNVB overgenomen.

Onderzoek van het RIVM wees uit dat de schadelijke stoffen die in het rubber zitten, daarin opgesloten zitten. Het gaat om onder meer weekmakers, metalen en PAK's. "De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen", schrijft de wethouder. "Het schadelijke effect op de gezondheid is daardoor verwaarloosbaar."

Breda gaat wel met de sportverenigingen het gesprek aan over hoe in de toekomst met de 'infill' van kunstgrasvelden moet worden omgegaan. De Beer stelt op korte termijn met de Bredase amateurvoetbalverenigingen om tafel te gaan zitten.