De zestien voetbalclubs uit de gemeente Breda hebben een intentieverklaring getekend. In de verklaring geven de clubs aan, gesteund door de gemeente, te streven naar meer sportiviteit.

De intentieverklaring moet voor de zomer van 2017 leiden tot een convenant. Wethouder Paul de Beer (D66, Sport) spreekt van een doorbraak. "We hadden een honderd procent opkomst. Dat is een belangrijke stap in het streven naar een positief voetbalklimaat."

De clubs en de gemeente gaan de komende maanden aan de tekst werken. "Denk aan het convenant dat eerder met de hockeyclubs is gesloten", vertelt De Beer. "Maar het is niet alleen de tekst. We hebben ook tijd en geld vrijgemaakt zodat sportcoaches het project kunnen aanjagen."

Het werken aan sportiviteit op de Bredase velden is niet opgehangen aan een bepaald incident. "We willen juist op voorhand zorgen voor een goede structuur, zorgen voor een vast aanspreekpunt. Afgelopen jaar ben ik bij alle verenigingen langs geweest en heb ik daar ook gevraagd naar sportiviteit."

Volgens De Beer is er veel te winnen. "Ik kom geregeld op sportvelden en dan hoor ik langs de lijn mensen zaken roepen dat ik denk 'Waarom doe je dit?' Hoe is dat voor de kinderen die aan het sporten zijn."

Het convenant moet ook vooral zorgen voor betere preventie.