Academies Avans moeten snoeien in plannen

De academies en diensten van Avans Hogeschool hebben hun ambities voor 2017 moeten terugschroeven. De academies kunnen voor negen miljoen aan nieuwe plannen niet uitvoeren, de diensten moeten zes miljoen aan plannen schrappen.

Het gaat om nieuwe plannen, benadrukt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. De hogeschool geeft in totaal nog meer uit dan vorig jaar, zo'n vijftien miljoen.

Maar hoe komt het dan dat er geschrapt moet worden? Daarvoor zijn twee redenen, stelt Rüpp: lagere inkomsten en hogere kosten. "We hebben een aanpassing gekregen van de rijksuitkering. Die is gebaseerd op de lagere instroom twee jaar geleden. Ten tweede hebben we een CAO-salarisverhoging van 3,5% doorgevoerd en hebben we moeten bijdragen aan pensioenpremies."

Daarnaast hebben de academies en diensten te veel plannen gemaakt. Voor 29 miljoen euro teveel. "Dat is goed, een teken dat er ambitie is. Maar waar we in het verleden meevallers hadden in de rijksuitkering is dat nu anders. Vandaar dat we gezegd hebben dat de plannen gemaakt kunnen worden op basis van 2016."

De aanpassing werd pas na de zomer duidelijk. "Dat zorgt voor veel onrust, dat is duidelijk. Vandaar dat we ook gesprekken hebben met de AMR." Vanwege de mindere stijging in de baten gaat Avans komend jaar strakker begroten. "We willen voor de zomer scherp hebben wat de ruimte is."

Volgens Rüpp is Avans afgelopen jaren wellicht ook meegegaan in de positieve verwachtingen van eerdere jaren. "Ik ben nu zeven jaar bij Avans, zes jaar bleek er telkens geld over." En dat is ook niet de bedoeling. "Het is geld dat is bedoeld voor onderwijs, daarom is vanuit de politiek weleens de vraag gesteld of de reserves niet te groot waren, maar dat maakt dat je ook weleens moet bijsturen."

De bestuursvoorzitter benadrukt dat er nu bijgestuurd wordt om erger te voorkomen. "Nu vangen we het tekort op de begroting op uit onze reserves. Onze financiële positie is goed, daarom kunnen we dat doen. Als je niet bijstuurt, dan moet je over vier jaar reorganiseren."

De beslissing van nu heeft beperkte personele effecten. "Al moeten enkele onderdelen, die al hadden voorgesorteerd op hun plannen in de vorm van inhuur van tijdelijke werknemers, vervelende maatregelen treffen."

Tip de redactie