Amphia Langendijk krijgt per 1 januari een zogenoemde Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) waar verwarde personen opgevangen kunnen worden. Het gaat om pilot van drie maanden die nog eens met zes maanden kan worden verlengd.

De opvang in de SPOR is feitelijk niet meer dan een plaats waar de verwarde personen naar toe gebracht kunnen worden voor een eerste onderzoek en plaatsing in een vervolgtraject. Daarmee zou de eerste opvang van vier tot zes verwarde personen per week geregeld zijn.

De proef volgt uit regionaal overleg in West-Brabant over opvang van verwarde personen. Daarbij zijn naast Breda Bergen op Zoom, Zundert en Roosendaal betrokken.

Volgens wethouder Patrick van Lunteren is gebleken dat er in de regio een grote behoefte is aan een opvangplaats. "Naast het feit dat de politie met regelmaat mensen met verward gedrag oppikt die zeker niet in de cel thuis horen, hebben ook huisartsen, maatschappelijke werkorganisaties, Veilig TRhuis en ambulancedienst te maken met mensen met verward gedrag en weten zij soms ook niet goed waar ze deze mensen naar toe kunnen (laten) brengen", schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

Uit de brief blijkt dat het vervoer van verwarde personen door de ambulancedienst gaat gebeuren. Deze dienst heeft daarvoor extra geld gekregen van de minister. De politie heeft eerder dit jaar aangegeven het vervoer niet meer te willen doen.

Na een beoordeling en opname in de SPOR van de verwarde persoon, volgt tijdelijke opname in een time-outvoorziening of waar nodig een herstelvoorziening. Het eerste kan volgens de wethouder gerealiseerd worden door inzet van beschikbare nood- of crisisbedden. Het tweede is ter voorkoming van een crisis, aldus de wethouder. "Iemand kan even uit de thuissituatie en tot rust komen."