Vijf van de zes dealers van wie de politie en gemeente in beeld hadden dat ze actief waren in het Valkenberg, laten zich daar niet meer zien. Dat meldt burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad.

Depla meldt daarbij meteen dat daaruit niet de conclusie getrokken kan worden dat er niet meer wordt gedeald in het gebied. "Er is wel duidelijk sprake van een vermindering van de overlast."

In oktober waren er bij gemeente en politie 28 meldingen van overlast, tot en met 24 november ging het in die maand om tien meldingen van overlast in het park. In totaal zijn er in oktober en november in totaal tien personen aangehouden vanwege drugs. Vier personen hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen.

De aanpak van de dealers richt zich nu op personen die eerder niet in beeld waren, maar die nu verdacht worden van dealeractiviteiten. Van de zes bekende dealers komen er vier niet uit Breda. De politie en de ketenregisseur van het Veiligheidshuis onderzoeken nu de schulden, uitkeringen en leefsituatie van de dealers in hun plaats van herkomst. "Ook is contact gelegd met de lokale politie-eenheden om het gedrag van betrokkene te monitoren."

In de brief aan de raad meldt Depla dat de drugshandel aan de Slingerweg als gevolg van een streng handhavingsbeleid daar geheel is verdwenen. Daardoor kunnen cliënten van de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO Breda) de doorstroomvoorziening weer ongestoord gebruiken, aldus Depla.

De toezichthouders in het park hebben dertien gebruikers in beeld die eerder bekend waren van het gebied rond de Slingerweg. "Enkele zijn elders nog wel in beeld, maar geven voor zover bekend geen overlast." In het park worden nu wel personen waargenomen die niet bekend zijn bij de hulpverlening. "We gaan ook deze personen en een hulpverleningstraject aanbieden."