Breda'97 vreest dat de kermissen in dorpen en wijken van Breda het zwaar gaan krijgen. Dat geeft raadscommissielid Peter Vissers van de partij aan. Hij heeft het college om uitleg gevraagd over de beslissing om de dorpskermissen niet meer te ondersteunen.

Volgens Vissers is uit overleg tussen wethouder Adank en de verschillende dorpsraden gebleken dat het college het organiseren van kermissen buiten het stadscentrum niet meer als een taak van de gemeente ziet.

Die beslissing zou wel eens het eind kunnen betekenen voor kermissen in de kernen, vreest Vissers. "Dat hopen we niet, maar we vragen ons wel af hoe lang de kermissen het volhouden."

Het commissielid stelt dat de kermisexploitaten en de verschillende dorpen meer kwijt zijn. "De kermisexploitanten hebben hierover ook al een brandbrief gestuurd aan de raad", geeft Vissers aan.

Breda'97 spreekt van een opmerkelijke keuze. "Dit heeft grote impact op de levendigheid in de dorpskernen. Breda'97 moet helaas, wederom, concluderen dat naar verhouding bijzonder veel aandacht gaat naar het centrum."

Het is de fractie niet duidelijk waarom deze beslissing is genomen. "In de begroting is geld over en deze maatregel is ook niet benoemd", stelt Vissers. Hij vraagt zich af wat de kosten zijn van het organiseren van deze kermissen. "Vandaar de vragen aan het college."