De gemeente Breda moet stoppen met het gebruiken van de alfacheque waarmee Bredanaars huishoudelijke verzorging konden inkomen. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten.

Dat betekent dat Breda de cheque komend jaar moet gaan vervangen door een ander systeem. Gebruik is na 1 januari 2018 niet meer toegestaan. Breda had sinds 2014 een ontheffing van de minister voor gebruik van de cheque.

Breda gebruikte de cheque als alternatief voor persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura. 879 personen maakten gebruik van de cheque die ze besteden bij 351 alfahulpen. Reden voor het stoppen van de cheque is een nieuwe wet waarin de inzet van alfahulpen ingeperkt wordt. Daarnaast is de alfacheque een vorm van een PGB en betalingen daarvan moeten lopen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het college zegt in een brief de komende tijd te werken aan een zorgvuldige overgang van cliënten en hulpen naar de nieuwe situatie. "De cliënt blijft de zorg ontvangen die hij nodig heeft, binnen het Wmo-maatwerk. Voor de hulpen zullen we ons zoveel mogelijk inspannen om die aan het werk te houden." In de brief geeft het college aan daarvoor geen garanties te kunnen geven.