Wat vindt de stad van NAC? En hoe ziet de relatie tussen NAC en de gemeente Breda eruit en hoe zou die moeten worden. Dat is de achtergrond van een enquête over de club die de Breda de leden van het gemeentelijke digipanel voorhield.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om 'een foto te maken' van de huidige relatie tussen club en gemeente. Dat was ook de opdracht die voortvloeide uit het rapport dat Necker van Naem eerder opleverde naar aanleiding van de laatste discussies over huur en verantwoordelijkheid voor onderhoud.

Voor de duidelijkheid: NAC huurt het stadion van de gemeente, maar in een grijs verleden werden er geen kraakheldere afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van alle partijen. Dat moest beter. Onder meer.

NAC-directeur Justin Goetzee snapt het onderzoek. "Ik ben blij met het ingestarte traject en het objectief beschrijven van de situatie, maar ik vind het jammer dat voor dit onderzoek voor deze vorm is gekozen", stelt hij in een reactie. Want de digitale enquête is, zoals de gemeente ook zelf al aangeeft, niet representatief. "Een gemiste kans."

De digitale enquête is een van de middelen waarmee de gemeente de relatie tussen gemeente en club in beeld wil brengen. Die relatie is donderdag 8 december ook onderwerp van gesprek in de commissie Bestuur van de gemeente. Van het Digipanel van 2600 deelnemers hebben er 1395 meegedaan, aldus een woordvoerder van de gemeente. "Mensen kunnen zichzelf opgeven voor deelname. Deze enquêtes zijn dus alleen indicatief, niet representatief."

De uitkomsten zijn over het algemeen logisch verklaarbaar, vindt ook Goetzee. "Maar je ziet dat de perceptie niet altijd positief is." Hij ziet een verschil tussen werkelijkheid en wat er leeft. Zo hebben veel Bredanaars de indruk dat er een grote geldstroom van gemeente naar NAC gaat. "Dat is niet zo. Daar hebben we, gemeente en NAC, dus wat te doen in de communicatie. Daar zit het hem altijd in."

Wat Goetzee ook verbaast is de mate waarin de deelnemers aan de enquête aangeven overlast te ondervinden. Zowel qua verkeer, parkeren als qua geweld. "Wat betreft ongeregeldheden is er de laatste jaren nauwelijks wat gebeurd. En het parkeren? Vraag maar aan onze buurman Jumbo. Daar kun je zelfs bij wedstrijden prima parkeren." Het onderzoek is niet alleen negatief. "Positief is dat de meeste mensen NAC zien als goed voor de naamsbekendheid van de stad."

Ook al is het onderzoek niet representatief, hij noemt de resultaten alleen om de indruk die hij krijgt, wel bruikbaar voor het opbouwen van de toekomstige relaties. Zeker als het gaat om het opbouwen van een nieuwe relatie tussen NAC en de gemeente. "Daarbij is het belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben en er beide beter van worden."

Het wantrouwen dat er is, begrijpt hij. "Gezien het verleden is dat begrijpelijk. Maar de afgelopen vier jaar hebben wij aan onze afspraken gehouden en zijn wij een betrouwbare partner geweest. Ook sinds de degradatie naar de Jupiler League."

Goetzee wil benadrukken dat NAC ook een rol wil spelen in de stad. "Wij leveren graag een bijdrage aan het sportbeleid, denken graag mee over de topsporthal, zitten aan tafel bij de sporttafels om onze kennis te delen. Zoals onlangs bij een presentatie over sponsorwerving bij amateurclubs."